About This Project

MIKROINSTALACJE

Mikroinstalacje to seria drobnych interwencji w przestrzeni miejskiej przywracających miastu zapomniane, zaniedbane lokalizacje. Przy pomocy minimalnych środków wyrazu i środków finansowych doprowadzamy do rewitalizacji dziur w miejskiej tkance. Myśląc o całym mieście, na podstawie analiz potrzeb i poszukiwaniach wyrw w urbanistyce Wrocławia przygotowaliśmy serię mikroinstalacji, które sukcesywnie realizujemy.
Pierwsza z nich powstała we Wrocławiu, przy zabytkowym moście piaskowym na opuszczonych betonowych schodach. Dzięki umieszczeniu kilku maksymalnie prostych leżaków / siedzisk przywróciliśmy to opuszczone miejsce mieszkańcom.

.
Projekt zrealizowany w ramach akcji Muzeum Architektury we Wrocławiu – Archi-box. W trakcie festiwalu DOFA (Dolnośląski Festiwal Architektury).

.
Projekt: Magda Szwajcowska, Michał Majewski, NO studio (studiono.pl)

Kurator: Michał Duda

Opracowanie graficzne: Marian Misiak

Lokalizacja

Wrocław, Schody przy moście Piaskowym